PROGRAM

8:00-9.00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Rejestracja

czas trwania: 1h

9:00-10:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

DT Partyzant, czyli porozmawiajmy o tym, jak
wpleść Design Thinking w zwinne środowisko.

Miłosz Wojaczek - Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

czas trwania: 1h

10:30-11:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Narzędziowe ABC. czyli jak tworzyć nowe
narzędzia wspierające pracę metodą Design Thinking.

Katarzyna Talaga-Korcz - Design Thinking Institute

czas trwania: 1h

12:00-13:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Design thinking w rozwiązywaniu konfliktów
zespołowych.

Marta Wróbel, Ewelina Włodarczyk - DoT Doing&Thinking

czas trwania: 1h

13:00-14:30

Smacznego!

Przerwa obiadowa

czas trwania: 1,5h

14:30-15:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Narzędzia. Zmieniajmy razem przestrzeń
publiczną. Ulepszajmy, to co, jest wokół nas.

Joanna Blewąska - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

czas trwania: 1h

15:45-16:45

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Samouczek na miarę.

Agnieszka Kaim - Laboratorium Innowacji Społecznych

czas trwania: 1h

17:00-18:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W trakcie potwierdzania.

W trakcie potwierdzania.

czas trwania: 1h

19:00

W trakcie potwierdzania.

MeetUp!

W trakcie potwierdzania.

czas trwania: 2h

OPISY

DT Partyzant, czyli porozmawiajmy o tym, jak
wpleść Design Thinking w zwinne środowisko.

Wykorzystanie buzzwordów w tytule warsztatu - jak najbardziej nieprzypadkowe. Co czuje projektant usług wrzucony w wir pracy zespołu deweloperskiego? Jak odnaleźć swój własny styl pracy? W jaki sposób wyjść na przeciw oczekiwaniom zespołu? Zapraszam na dyskusję na konkretach, w tematach, które potrafią być prawdziwym wyzwaniem osobistym i zawodowym specjalistów myślących projektowo.

"W celu wymiany doświadczeń."

PROWADZENIE:
Miłosz Wojaczek - Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

START:
9:00-10:00

CZAS TRWANIA:
1h

Narzędziowe ABC. czyli jak tworzyć nowe narzędzia wspierające pracę metodą Design Thinking.

Narzędziowe ABC. czyli jak tworzyć nowe narzędzia wspierające pracę metodą Design Thinking Nowe. Własne narzędzia to idealny sposób na walkę z rutyną przy metodzie Design Thinking. To również świetny pretekst do uwolnienia kreatywności i nadania procesom/ warsztatom indywidualnego charakteru. Podczas naszego spotkania opowiem o tym dlaczego warto tworzyć własne narzędzia i jak to robić, żeby były one efektywne. Wspólnie wypracujemy zestaw 10 wytycznych dla idealnych narzędzi. Porozmawiamy też o najczęstszych błędach przy tworzeniu narzędzi.

"Bo warto tworzyć własne narzędzia! "

PROWADZENIE:
Katarzyna Talaga-Korcz - Design Thinking Institute

START:
10:30-11:30

CZAS TRWANIA:
1h

Design thinking w rozwiązywaniu konfliktów zespołowych.

Na warsztacie pokażemy które narzędzia design thinking i w jaki sposób mogą być bardzo pomocne w rozwiązywaniu konfliktów zespołowych. Stosujemy tę metodę rozwiązując konflikty podczas naszej pracy coachingowej i chcemy podzielić się swoim doświadczeniem.

"Design thinking stosujemy również w naszej działalności coachingowej i chcemy pokazać, że ta metoda świetnie sprawdza się podczas rozwiązywania konfliktów. "

PROWADZENIE:
Marta Wróbel, Ewelina Włodarczyk - DoT Doing & Thinking

START:
12:00-13:00

CZAS TRWANIA:
1h

Narzędzia. Zmieniajmy razem przestrzeń publiczną. Ulepszajmy, to co, jest wokół nas.

Poszukiwanie - z zastosowaniem procesu design thinking - nowych funkcjonalności w przestrzeni publicznej, na przykładzie przystanku
tramwajowego.

"Widzę, jak bardzo ludzie lubią pracować nad przestrzenią publiczną, dyskutować o niej. Pokażę, jak można ją ulepszać, wymyślając rozwiązania w procesie design thinking. Będzie dobra zabawa, ale i zachęta do tego, by w swoich miejscowościach zachęcać włodarzy do stosowania design thinking i włączania społeczności do projektowania przestrzeni."

PROWADZENIE:
Joanna Blewąska - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

START:
14:30-15:30

CZAS TRWANIA:
1h

Samouczek na miarę.

Jak tworzyć udane materiały edukacyjne o design thinking? Prowadząc szkolenia dla osób z NGO i instytucji kultury staję często przed wyzwaniem stworzenia przystępnych materiałów o DT, które pomogłyby uczestnikom przekazać wiedzę swoim współpracownikom, przekonać szefa o wartości metody czy pomóc w postawieniu pierwszych kroków w projektowaniu.

"Jak tworzyć udane materiały pisane o design thinking? Prowadząc zajęcia dla osób z organizacji pozarządowych i instytucji kultury staję często przed wyzwaniem stworzenia przystępnych materiałów o design thinking. Chcę podzielić się wiedza, wymienić doświadczeniami."

PROWADZENIE:
Agnieszka Kaim - Laboratorium Innowacji Społecznych

START:
15:45-16:45

CZAS TRWANIA:
1h

PROWADZĄCY

Joanna Blewąska - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Trener, doradca, coach, rzecznik prasowy marszałka województwa łódzkiego oraz prowadzi szkolenia i warsztaty – pełne praktyki, ciekawostek, dyskusji i przykładów z życia. Ukończyła podyplomowe studia Public Relations, a potem Coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywnie stosuje design thinking.

Agnieszka Kaim - Laboratorium Innowacji Społecznych

Animatorka społeczno-kulturalna, trenerka, koordynatorka projektów. Design Thinking wykorzystuje głównie w pracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prowadziła m.in. autorskie szkolenia z projektowania oferty kulturalnej metodą DT w ramach cyklu "Kadra Kultury" Narodowego Centrum Kultury. Ukończyła psychologię (UG), podyplomowe studium zarządzania NGO (Collegium Civitas), a także m.in. letnią szkołę Experience Design (University of the Arts w Londynie). Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za stworzenie i realizację strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji. Obecnie w Laboratorium Innowacji Społecznych współtworzy sieć Przystani - gdyńskich centrów sąsiedzkich.

Katarzyna Talaga-Korcz - Design Thinking Institute

Strateg, który wierzy, że „każdy jest kreatywny”. Na co dzień odpowiedzialna za produkt Nowy Ład, w ramach którego wypracowuje warsztatowo wyróżniające marki dla MSP. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy dla: ENEA S.A, Zdrojowa Invest, PLL LOT, Bayer oraz warsztatów dla Volkswagen Polska, PAYU, IKEA, TEDx Poznań. Autorka i prowadząca szkolenie nt. pozycjonowania marki dla ponad 300 firm w ramach ogólnopolskich projektów Eko Trendy i Eko Działania.

Ewelina Włodarczyk - DoT Doing and Thinking

Cerytfikowany coach ICC oraz NMC, moderator procesów design thinking, członek stowarzyszenia coachów Action Learningu SCAL, edukator, metodyk, specjalista nauczania ESP. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, kreatywności, planowania oraz procesy design thinking. Interesuje się neuronaukami oraz psycholingwistyką. Lubi, gdy rzeczy mają sens,

Miłosz Wojaczek - Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Projektant rozwiązań cyfrowych. Pracuje koncepcyjnie (DT), również nad doświadczeniami użytkowników (UX), czego efektem są konkretne projekty graficzne (UI). Zarządza serwisami internetowymi, jest również wdrożeniowcem z bogatą przeszłością pracy w edukacji publicznej i niepublicznej na różnych poziomach. Na co dzień pracuje w politechnicznym centrum informatycznym, realizuje również projekty komercyjne jako freelancer.

Marta Wróbel - DoT Doing and Thinking

Projektantka, moderatorka procesów design thinking, coach metody Action Learning oraz członkini-założycielka SCAL Stowarzyszenia Coachów Action Learning. Zaangażowana w działania edukacyjne propagujące samodzielność postrzegania, krytyczne myślenie oraz rozwijające „kompetencje przyszłości”. Na co dzień architektka oraz konserwatorka obiektów zabytkowych, współwłaścicielka pracowni projektowej Grupa Malaga i marki DoT Creative Doing&Thinking.

Agnieszka Bubak - Ipsos

Od 2005 roku przygląda się rzeczywistości przez pryzmat badań jakościowych. W swojej pracy wykorzystuje wnioski z nauk behawioralnych w zakresie tego, jak ludzie podejmują decyzje. Wykorzystuje metodologię jakościową m.in. w ramach procesów design thinking i service design. Absolwentka Kursu Moderatora Design Thinking.

Iwona Gasińska-Mulczyńska - Design Thinking Institute

Właścicielka, projektantka, specjalistka budowania wizerunku firm. Założycielka Design Thinking Institute. Buduje strategie komunikacji i designu. Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie oraz w pracy w międzynarodowym środowisku. Studia na kierunku graphic design ukończyła w Academy of Art University w San Francisco, ze specjalizacją corporate identity. Wiedzę o praktycznym biznesie pogłębiała na studiach Executive MBA. Od 1994 zaangażowana była w tworzenie skutecznych wizerunków firm w pracowniach designu w USA i Polsce.

Paweł Huras - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Z wykształcenia socjolog, pracował jako badacz społeczny, analityk i ewaluator. Brał udział w ponad 50 projektach badawczych realizowanych na zlecenie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, z czego część projektów koordynował. Specjalizuje się w badaniach jakościowych realizując szereg wywiadów (Individual In-depth Interview, Focus Group Interview). Prowadzi warsztaty Design Thinking. Jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej, stąd doświadczenie również w realizacji i analizie badań ilościowych. W DBA rozwija ofertę Laboratorium Innowacji i Transferu Technologii, zajmuje się badaniami związanymi innowacjami, przedsiębiorczością akademicką, badaniem losów absolwentów oraz projektami ewaluacyjnymi (impact evaluation).

Martyna Markiewicz

Od kilkunastu lat współpracuje głównie z organizacjami pozarządowymi jako trenerka, koordynatorka projektów oraz organizatorka społeczności. W swojej pracy używa metod kreatywnych - m. in. jest certyfikowaną trenerką dramy i jokerką Teatru Uciśnionych. Design Thinking wykorzystuje przede wszystkim w różnych procesach tworzenia innowacji społecznych (m. in dla Stowarzyszenia CAL, Humanity in Action, Centrum Praktyk Edukacyjnych CK Zamek w Poznaniu).

Katarzyna Modrzejewska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Kierownik Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - socjolog, przygotowuje rozprawę doktorską dot. kultury innowacyjności polskich parków technologicznych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski). Od 2010 r. pracownik Politechniki Warszawskiej, specjalizująca się w zarządzaniu projektami według metodologii PRINCE2® - koordynator projektu badawczego Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” oraz kierownik projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”. Certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Certyfikowany moderator Design Thinking, trener Design Thinking Week Warszawa.

Daria Nawrot

Daria Nawrot – z wykształcenia psycholog, kulturoznawca i arteterapeuta. Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, pierwsze reporterskie kroki stawiała m.in. w Dużym Formacie. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, prowadzeniem warsztatów oraz usprawnianiem procesów w międzynarodowej korporacji.

Dorota Szczepan-Jakubowska

Współzałożyciel i metodolog Grupy TROP, superwizor, trener, coach. Od ponad 25 lat jest psychologiem biz­nesu, trenerem, coachem, super­wizorem treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Założycielka pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i Szkoły U! Lider. Autorka projektów szkoleniowych i strategii roz­woju spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na kulturze partycypacji i dialogu. Wspiera firmy w procesie przeprowadzania zmian oraz menedżerów w pracy nad własnym stylem zarzą­dza­nia bazującym na ich mocnych stronach i preferen­cjach osobowo­ściowych. Jej specjalnością są inter­wen­cje kryzysowe (roz­wiązywanie trud­nych kon­flik­tów w fir­mach). Pracowała m.in. dla Com­mer­cial Union, BZ WBK, Raif­feisen Bank, Amplico Life, Icopal, Impel, BRE Bank, Unilever, Bom­bar­dier Trans­por­tation, Inteligo. Go Direct, Initiative Media, Almi DECOR, Schneider Elec­tric Pol­ska, Altana Pharma, Grupa ITI, DGS Poland, ING Bank Śląski.

Magda Szewciów - Warsztaty Zmiany

Animatorka społeczno-kulturowa, trenerka antydyskryminacyjna i moderatorka Design Thinking. Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Jako moderatorka Design Thinking towarzyszy organizacjom pozarządowym w procesach związanych z innowacjami społecznymi i projektowaniu działań.

Patrycja Szymańska - Ipsos

Od 17 lat zawodowo zajmuje się badaniami jakościowymi (aktualnie w firmie Ipsos) zarówno dla największych marek, jak i tych, które dopiero szukają swojego miejsca przed wejściem na rynek. Przez wiele lat zajmowała się szkoleniem młodszych badaczy, zarówno w Polsce, jak w innych krajach Europy Centralnej. Odpowiada za superwizję, konsultację na etapie wnioskowania i stawiania strategicznych rekomendacji oraz prowadzenie warsztatów mających na celu przekucie wiedzy z badań na działania.

Sylwia Żółkiewska - Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji

Ekspertka w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji, projektantka, menedżerka kreatywna. Wspiera instytucje i organizacje w pracy z nowymi technologiami. Stosuje metodę design thinking w projektowaniu rozwiązań webowych i mobilnych oraz programów działań kulturalnych i edukacyjnych. Prowadzi fanpage Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji, jest autorką i współautorką licznych publikacji m.in. książki Biznes w świecie mobile. Jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobilną (POLTEXT 2018), nominowanej do nagrody Economicus 2018. Współtwórczyni wydarzeń takich jak HackArt MNW czy Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, współpracuje m.in. z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym, Muzeum Narodowym, Centrum Cyfrowym, Fundacją Orange, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

BILETY

Design Thinking Fest to wydarzenie cykliczne. W miastach w całej Polsce odbędą się warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy podzielą się wiedzą i pomysłami na efektywne procesy i pracę, spotkania wokół doświadczeń, porażek i drogi do najlepszego efektu oraz spotkania sieciujące.
A wszystko to wokół design thinking!
Już niebawem ruszamy ze sprzedażą biletów na 2. edycję Design Thinking Fest.

ORGANIZATOR

Design Thinking Institute wspiera pracę moderatorów design thinking. Tworzymy kursy, warsztaty, wydarzenia, publikacje. Zachęcamy do poszukiwania i projektowania własnych narzędzi bazując na idei współtworzenia, interdyscyplinarności i ciągłego pytania „Po co?”. Wspieramy uczestników naszych kursów w prowadzeniu procesów strategicznych wewnątrz ich organizacji. Pomagamy wprowadzać ideę
projektowania rozwiązań do ich firm.

Dowiedz się więcej

Partner Start

Partner

Zostań Partnerem Design Thinking Fest!

Pobierz PDF